Derde voortgangsrapportage implementatie

7 juni 2011

De brief van de minister van OCW met de derde voortgangsrapportage over de implementatie taal en rekenen.

In de eerste bijlage vindt u een overzicht voor de verschillende onderwijstypes. Bijlage 2 bevat een verslag van de tweede meting van het Cito: een indicatie van de leerprestaties in termen van het referentiekader.