Ruim 51 mln. voor intensivering taal- en rekenonderwijs mbo

9 november 2011

In de Staatscourant van 9 november jl. wordt gemeld dat de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap op grond van de 'Regeling intensivering Nederlandse taal en rekenen mbo' voor het kalenderjaar 2012 € 51.609.000,- beschikbaar stelt.

Om de taal- en rekenprestaties van studenten te verbeteren, krijgen mbo-studenten meer les in Nederlands en rekenen. Ook worden er centrale examens ingevoerd voor taal en rekenen. In schooljaar 2013 – 2014 vinden de eerste centrale examens plaats voor mbo niveau 4.

Om het taal- en rekenniveau te verbeteren heeft de overheid voor de periode 2010 – 2013 ruim € 50 miljoen per jaar extra uitgetrokken. Zowel voor het primair onderwijs, voortgezet onderwijs als het mbo.