Wijziging Examenbesluit beroepsopleidingen WEB

11 november 2011

Met het besluit van 11 november 2011 tot wijziging Examenbesluit beroepsopleidingen WEB (Stb-2011-563) wordt voor de inhoud van de kwalificatiedossiers onderscheid gemaakt tussen generieke en specifieke kwalificatie-eisen.

De referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen gelden als generieke kwalificatie-eisen voor elke kwalificatie. Ook voor Loopbaan en burgerschap gelden generieke kwalificatie-eisen. Ze worden in een bijlage beschreven.

Alleen voor niveau-4 opleidingen worden ERK-niveaus Engels als generieke kwalificatie-eisen aangewezen. Een tweede bijlage bevat de beschrijving van de ERK-niveaus. Dit besluit verandert ook de naam van het Examenbesluit: voortaan heet het ‘Examen- en kwalificatiebesluit WEB’.