Kamerbrief Kwaliteit van het mbo-onderwijs

28 november 2011

In de brief 'Kwaliteit van het mbo-onderwijs' informeert de minister van OCW de Tweede Kamer over de stand van zaken rond het Actieplan ‘Focus op Vakmanschap’. Daarbij wordt vooral ingegaan op de kwaliteit van het middelbaar beroepsonderwijs.