Toezichtkader bve 2012

5 december 2011

Met het Toezichtkader bve 2012 beoordeelt de inspectie of mbo-opleidingen voldoen aan de basiskwaliteit, en er door interventies aan bijdragen dat opleidingen waar dat niet het geval is, zo snel mogelijk alsnog hieraan voldoen.

Ook beoogt het toezichtkader instellingen en opleidingen te stimuleren tot onderwijskwaliteit die boven de basiskwaliteit uitstijgt.

De beoordeling van rekenen, Nederlands en moderne vreemde talen wordt toegelicht in paragraaf 5.3 (vanaf pagina 40).