Beantwoording kamervragen wijziging WEB

23 maart 2012

Reactie op schriftelijk overleg over het Besluit van 11 november 2011 tot wijziging van onder meer het Examenbesluit beroepsopleidingen WEB inzake de beroepsgerichte kwalificatiestructuur.