Wijziging Examenbesluit mbo

4 juni 2012

Het Steunpunt heeft een servicedocument gemaakt bij de wijzigingen in het Examenbesluit mbo zoals die op 22 mei 2012 in het Staatsblad zijn gepubliceerd.

Op 22 mei 2012 is een wijzigingsbesluit van onder meer het Examen- en kwalificatiebesluit Beroepsopleidingen WEB in het Staatsblad geplaatst (Stb. 2012-217).

U kunt het oorspronkelijke wijzigingsbesluit en het servicedocument downloaden via onderstaande links.