Regeling modeldiploma mbo 2012 gepubliceerd

11 juni 2012

De regeling modeldiploma mbo 2012 is op 4 juni jl. in de Staatscourant gepubliceerd. In deze regeling is een modeldiploma vastgesteld dat in het hele mbo per 1 augustus 2012 in zal gaan.

Daarnaast wordt een model voor een resultatenlijst vastgesteld dat ingaat bij diplomering van de studenten die per 1 augustus 2012 instromen op een nieuw kwalificatiedossier.

Deze regeling bevat ook regels over het vermelden van de resultaten op de generieke examenonderdelen Nederlands, rekenen en Engels.

Download de regeling