Colofon

De volgende instellingen hebben input gegeven met betrekking tot de te behandelen onderwerpen in deze uitgave van Hoe? Zo!

Tijdens de vraagsessie van 8 maart 2012:

Interviews:

 • MBO raad: Jetske Woudstra
 • Cito: Cecile Ribot
 • Steunpunt: Rianne Reichardt
 • College voor Examens: Jan Paul de Vries
 • saMBO-ICT: Jan Bartling
 • ROC Mondriaan: Johan Sardjoe
 • ROC Aventus: Ton Kuiper
 • ROC A12: Marcella Heijink
 • ROC Nijmegen: Albert Melskens
 • ROC Nova College: Annet Smith
 • ROC Rijn IJssel: Frank Malherbe
 • ROC Eindhoven: Frank Haacke
 • CvE: Nynke de Boer
 • Cito: Mia van Boxel
 • Pheidis: Henk Plessius
 • JOB: Lawrence Cheuk

Organisaties:

Eindredactie:

 • Jan Paul de Vries, College voor Examens
 • Jan Bartling, saMBO-ICT
 • John Hanswijk, Kennisnet

Auteur: