Waar kan ik terecht voor meer informatie?


Let op! De informatie op deze pagina is mogelijk verouderd. Voor actuele informatie verwijzen we u naar www.examenbladmbo.nl en de meest recente servicedocumenten van het Steunpunt.


Voor wie behoefte heeft aan meer informatie over een van de onderwerpen, verwijzen we hieronder naar enkele bronnen. De meesten ervan zijn gebruikt bij de totstandkoming van het Hoe?Zo! boekje. Verder is er in dit COE-dossier naar verwezen.

Voor alle actuele informatie en wet- en regelgeving zie: www.examenbladmbo.nl


Over de referentieniveaus (www.steunpunttaalenrekenenmbo.nl)

  • Referentiekader taal en rekenen (Steunpunt taal en rekenen)

Over de implementatie (www.steunpunttaalenrekenenmbo.nl of www.sambo-ict.nl)

  • Rekenmodel benodigde systemen (saMBO-ICT)
  • Rapportage centraal digitaal examineren taal en rekenen (saMBO-ICT)
  • {rapporten over kosten van uitbesteding, inclusief de bijlage (saMBO-ICT)}
  • {onderzoek FT examen KZA (saMBO-ICT)}

Over de techniek en ICT 

Organisaties

Verdere interessante sites