Alle stappen nog een keer?


Let op! De informatie op deze pagina is mogelijk verouderd. Voor actuele informatie verwijzen we u naar www.examenbladmbo.nl en de meest recente servicedocumenten van het Steunpunt.


Nu we alle stappen - van voorbereiding tot en met de nazorg - hebben besproken, doen we hieronder een voorzet voor een draaiboek. U kunt dit als globaal uitgangspunt nemen en bij de verdere uitwerking zaken toevoegen en eigen accenten leggen.