Hoofdstuk 9 Wat betekent dat voor ICT-beheer en -ondersteuning?


Let op! De informatie op deze pagina is mogelijk verouderd. Voor actuele informatie verwijzen we u naar www.examenbladmbo.nl en de meest recente servicedocumenten van het Steunpunt.


Welke software wordt er gebruikt? Wat zijn de systeemeisen? Hoeveel servers heb ik nodig? Kan het ook virtueel? Hoe importeren we gegevens? Wat zijn de testprocedures?

Vragen over de ICT-aspecten worden behandeld in Hoe?Zo! hoofdstuk 9 (HoeZo COE H09, pdf).

 


COE in de praktijk

ROC Mondriaan heeft een systeem waarbij met behulp van ICT de examenzaken centraal geregeld worden, terwijl de decentrale eenheden alleen de studentgegevens door hoeven te geven. In dit filmpje vertelt Alfred Veerkamp hoe dit werkt.


Interviews


Documenten en verwijzingen

 Voor actuele informatie zie: www.examenbladmbo.nl