Hoofdstuk 8 Wat betekent dat voor ruimtes en werkplekken?


Let op! De informatie op deze pagina is mogelijk verouderd. Voor actuele informatie verwijzen we u naar www.examenbladmbo.nl en de meest recente servicedocumenten van het Steunpunt.


Hoeveel werkplekken hebben we nodig? Welke eisen worden er aan de werkplek gesteld? Tijdelijke of permanente examenruimtes? Per locatie of centraal examineren?

In Hoe?Zo! hoofdstuk 8, over ruimtes en werkplekken, leest u er meer over (HoeZo COE H08, pdf).

 


Foto's en ervaringen inrichting werkplekken

Grafisch Lyceum Utrecht
In januari en juni 2012 heeft het Grafisch Lyceum Utrecht voor het eerst mee gedaan aan de Pilotexamens COE 2F en 3F Nederlandse taal en rekenen. Omdat de Pilotexamens in een reguliere leslokaal afgenomen worden, zijn er kartonnen panelen geplaatst tussen de computers zodat (bijkomend voordeel) het afkijken bij de buurman/-vrouw enigszins wordt belemmerd. Bovendien krijgt de student meer ‘privacy’ en kan hij/zij zich volledig concentreren op het maken van het examen.

Meer informatie en foto's

Hoornbeeck College Amersfoort
Bij het Hoornbeeck College in Amersfoort zijn er een aantal gekoppelde lokalen (open leercentra) ingericht als examenlokaal. In twee van die ruimtes staan de tafels in een cirkel waardoor afkijken bijna onmogelijk is. Daarnaast zit de surveillant op een verhoging zodat zij goed zicht heeft op alle kandidaten.

Foto's 


Interview


Documenten en verwijzingen

Voor actuele informatie zie: www.examenbladmbo.nl


*tip: stroomvoorziening
Houd bij het inrichten van tijdelijke examenruimtes ook rekening met de stroomvoorziening. Als tientallen computers worden aangesloten op een normale stroomgroep, loopt u de kans dat de stoppen doorslaan. Tijdens een examen is dat natuurlijk rampzalig.