Hoofdstuk 5 Wat komt er kijken bij planning en roostering?


Let op!
De informatie op deze pagina is mogelijk verouderd. Voor actuele informatie verwijzen we u naar www.examenbladmbo.nl en de meest recente servicedocumenten van het Steunpunt.


Hoe passen de COE's in de onderwijsprogramma's? Wanneer is de student zover? Intekenen of indelen? In of naast het reguliere lesrooster? Hoe organiseren we de herkansingen?

Allemaal vragen die behandeld worden in Hoe?Zo! hoofdstuk 5 over planning en roostering (HoeZo COE H05, pdf).

 


COE in de praktijk

In dit filmpje vertelt Ton Kuiper van ROC Aventus over hun systeem waarbij studenten zichzelf inschrijven voor het COE, op een locatie en tijd naar keuze.

In dit filmpje vertelt Erno de Korte van ROC Zadkine over hun planningssysteem voor de inschrijving voor de COE waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen grofmazig en fijnmazig plannen.


COE in de praktijk - hulpmiddelen


Interviews


Documenten en verwijzingen

Voor actuele informatie zie: www.examenbladmbo.nl