Hoofdstuk 2 Wat zijn de regels?


Let op! De informatie op deze pagina is mogelijk verouderd. Voor actuele informatie verwijzen we u naar www.examenbladmbo.nl en de meest recente servicedocumenten van het Steunpunt.


Voor welke groepen studenten geldt de centrale examinering? Hoe wordt het resultaat bepaald? Wat is er geregeld op het gebied van herkansingen?

Antwoorden op deze en andere vragen met betrekking tot de regels vindt u in Hoe?Zo! hoofdstuk 2 (Hoe?Zo! COE H02, pdf). 

 


COE in de praktijk

In dit filmpje vertelt Erno de Korte van ROC Zadkine hoe er wordt omgegaan met het handhaven van de regels, zoals bijvoorbeeld identiteitscontrole en te laat komen, bij het COE taal en rekenen.


COE in de praktijk - hulpmiddelen


Interview: CvE


Documenten en verwijzigingen

 Voor actuele informatie zie: www.examenbladmbo.nl