CE-dossier

Voor actuele informatie over de centrale examens taal en rekenen in het mbo verwijzen we u naar www.examenbladmbo.nl en de meest recente servicedocumenten van het Steunpunt.