Campagne Leersucces: de eerste vijf jaar

Op de website www.campagneleersucces.nl kunnen vmbo- en mbo scholen terecht voor uitgebreide informatie over de aanpak, instrumenten en opbrengsten van de eerste vijf jaar Campagne Leersucces.

In de Campagne Leersucces werken scholen samen om een goede doorstroom van risicoleerlingen te realiseren, door samen te werken aan afstemming in begeleiding en leerlijnen. Ontwikkeling van taalvaardigheid in taal- en vaklessen speelt daarbij een grote rol.

Deze niet-commerciŽle site, die net als de campagne zelf wordt gesubsidieerd door de Ministeries Infrastructuur en Milieu en OCW, is met name interessant voor vmbo en mbo-scholen die bezig zijn met VM2-trajecten, het opzetten van een beroepscollege of andere vmbo-mbo doorstroomprojecten.

Campagne Leersucces