Checklist doorlopende leerlijnen taal en rekenen

Deze checklist van SLO kan u behulpzaam zijn bij het opstellen, implementeren en vastleggen van beleid voor de doorlopende leerlijnen taal en rekenen binnen uw school.

De checklist bestaat uit de volgende zes onderdelen:

1. Beleid
2. Opbrengsten in beeld
3. Docentontwikkeling
4. Schoolontwikkeling
5. Het curriculaire spinnenweb
6. Samenwerking op de snijvlakken

Het betreft een document in ontwikkeling. Eventuele aanvullingen en verbeterpunten kunnen doorgegeven worden aan de SLO.