Doorlopende leerlijnen - SLO

Het gewenste niveau van leerlingen voor de vakken taal en rekenen wordt in referentieniveaus vastgelegd. Dit moet niet alleen leiden tot een betere beheersing van deze vakken, maar ook het overstappen naar een andere onderwijsvorm moet soepeler worden. Op de website www.taalenrekenen.nl vindt u informatie over de referentieniveaus en de uitwerking daarvan.