Portaal taal en rekenen mbo

In opdracht van het Steunpunt heeft Kennisnet het Portaal Taal en Rekenen ontwikkeld. Doel: het vinden van (digitaal) materiaal voor taal en rekenen bevorderen. Dit Portaal is vanaf 2018 helemaal ingebed in Wikiwijs en wordt verder door hen onderhouden.

Mogelijkheden

De wikiwijspagina’s mbo taal en mbo rekenen maken het mogelijk:

  • digitaal leermateriaal te zoeken en te vinden;
  • dit leermateriaal te arrangeren tot een les;
  • digitaal leermateriaal te gebruiken in de les;
  • uw mening te geven over de materialen.

Keurmerk

Het leermateriaal op de wikiwijspagina’s heeft een keurmerk. Dit keurmerk is toegekend aan lesmateriaal dat specifiek geschikt is voor gebruik binnen de diverse leerwegen in het mbo. Naast losse voorbeeldopgaven en lessen zijn er complete arrangementen en leerlijnen te vinden.

Indeling materiaal

Het lesmateriaal dat u op de pagina’s mbo taal en mbo rekenen vindt, is ingedeeld op referentieniveau en op onderwerp. Het is mogelijk om het lesmateriaal direct te gebruiken, maar u kunt het ook bewerken, zodat het in uw lessen past. U kunt het lesmateriaal ook opnieuw arrangeren en er een geheel nieuw lesprogramma omheen schrijven. U kunt dit alleen doen, maar ook in teamverband, met eigen collega’s of met collega’s op andere ROC’s.

Delen met collega's

Om het gebruik van digitaal lesmateriaal te stimuleren is het keurmerk MBO taal en rekenen ontwikkeld. Dit keurmerk richt zich op de bruikbaarheid van het materiaal. Het keurmerk wordt verleend door de leermiddelspecialist taal. Om het keurmerk te krijgen moet het leermateriaal voldoen aan een scala van keurmerk-eisen.

De pagina’s zijn te vinden via deze links:
https://taalmbo.wikiwijs.nl
https://rekenenmbo.wikiwijs.nl