Activiteiten

Het Steunpunt taal en rekenen mbo ondersteunt mbo-instellingen bij de inrichting van het MVT-onderwijs. Dat doet het Steunpunt met deze site en de helpdesk, door de organisatie van informatieve bijeenkomsten en door netwerken. En door het (laten) ontwikkelen van leermiddelen en aanvullende diensten. Een overzicht van al deze activiteiten vindt u in deze rubriek.

 


Flitsbijeenkomst examinering Engels

15/02/2017 Het Steunpunt taal en rekenen mbo organiseert op 29 maart 2017 een flitsbijeenkomst over examinering Engels. De bijeenkomst is bedoeld voor docenten/co÷rdinatoren Engels en contactpersonen van examencommissies. Lees verder...


Kijk voor andere mbo-activiteiten in onze agenda of de 'agenda derden'.