Steunpunt taal en rekenen mbo

Het taal- en rekenonderwijs is volop in beweging. OCW wil in alle onderwijssectoren het taal- en rekenniveau op orde brengen. Met zogenaamde referentieniveaus worden voor alle onderwijsniveaus de eisen voor taal en rekenen vastgesteld. Het is aan de scholen zelf om het onderwijs zo in te richten, dat leerlingen dat niveau halen. Het Steunpunt taal en rekenen mbo springt in op deze ontwikkelingen.

Helpdesk

De helpdesk van het Steunpunt beantwoordt graag uw vragen. Klik op de link hieronder voor de contactmogelijkheden.

Wie zijn wij?

Maak kennis met de medewerkers van Steunpunt taal en rekenen mbo.

Plannen en rapportages

Het Steunpunt taal en rekenen mbo publiceert jaarlijks een jaarrapportage en een activiteitenplan.

Privacyverklaring

Het Steunpunt taal en rekenen mbo voldoet aan alle verplichtingen die voortkomen uit de AVG. Naast de voorschriften op het gebied van omgang met data zijn er ook een aantal specifieke operationele eisen van toepassing. Er zijn procedures ingericht om te voldoen aan de verplichting om personen te helpen met het inzien, wijzigen en verwijderen van hun persoonsgegevens. Daarnaast vindt de dataopslag plaats in Europa. Lees hier onze privacyverklaring.