Overige veelgestelde vragen

Alle veelgestelde vragen – ook de vragen over – zijn hier te vinden.

Alle veelgestelde vragen – ook de vragen over – zijn hier te vinden.

Deze verwachtingen heeft OCW weergegeven in termen van wat zij acceptabel vindt qua taal- en rekenniveau voor de mbo-deelnemers. Deze voor OCW acceptabele, minimale norm is vanaf verspreiding van de brief maatgevend voor het toezicht van de Inspectie.

Er zijn geen overige veelgestelde vragen.