Archief

 


Cito publiceert studieboek over toetsen en examineren

28/06/2012 Samen met opleiders van lerarenopleidingen heeft Cito het boek Toetsen op School ontwikkeld. Het studieboek is bedoeld voor studenten van lerarenopleidingen en docenten die in de praktijk werkzaam zijn. Toetsen op School kan direct in de dagelijkse onderwijspraktijk worden toegepast.


Brochure College voor Examens (CvE)

28/06/2012 In de brochure 'Naar centraal ontwikkelde examens Nederlandse taal en rekenen in het mbo' leest u wat mbo-instellingen de komende jaren op dit gebied kunnen verwachten. In de brochure leest u ook wat er van de instellingen wordt verwacht.


Prototypes centraal ontwikkelde examens

28/06/2012 Ontwikkelgroepen van ervaren docenten hebben prototypes gemaakt: één voor taal niveau 4 en één voor rekenen niveau 4.


Opbrengsten werkconferenties Examinering Taal en Rekenen

28/06/2012 Op 21 april en 10 mei vonden in respectievelijk Zwolle en Eindhoven regionale werkconferenties Examinering Nederlandse taal en rekenen mbo plaats. Hier vindt u de opbrengsten van deze bijeenkomsten.