Schoolexamens

Hieronder vindt u alle informatie met betrekking tot de instellingsexamens taal. 


Protocol Dyslexie mbo vernieuwd

26/06/2017 Op 21 juni is het herziene Protocol Dyslexie mbo gelanceerd tijdens de conferentie 'Grip op dyslexie in het mbo'. Dit protocol biedt de nieuwste wetenschappelijke en praktijkinzichten op het gebied van signalering, diagnostisering en begeleiding van studenten met dyslexie in het mbo. Het protocol is gratis te downloaden.

> Download het herziene Protocol Dyslexie mbo


Website Validering examens mbo online

Sinds augustus 2016 is www.valideringexamens.nl online, een website met informatie over de drie routes om te komen tot valide examenproducten in het mbo. Lees verder...


Handreiking instellingsexamens Nederlandse taal voor anderstaligen

28/06/2016 In opdracht van het ministerie van OCW heeft de commissie Staatsexamens NT2 een handreiking ontwikkeld die door instellingen in het mbo kan worden gebruikt bij de inrichting van de instellingsexamens voor het generieke examenonderdeel Nederlandse taal. Lees verder...


Servicedocument Afronding cijfers

09/07/2015 In dit document vindt u de regels voor het afronden bij het geven van cijfers voor de examens Nederlandse taal, rekenen en Engels.


Handreiking taalexaminering dove en slechthorende mbo'ers

01/06/2015 In opdracht van het ministerie van OCW heeft CINOP – in samenwerking met Siméa en SLO – de Handreiking mondelinge taalexamens voor auditief beperkte leerlingen in het mbo ontwikkeld. De handreiking bevat aanbevelingen voor aanpassingen binnen de kaders van wet- en regelgeving. Ook is een aantal beoordelingsformulieren aangepast. Lees verder...


Aangepaste versie Handreiking Instellingsexamens Nederlands

1/9/2014 Er is een aangepaste versie (versie juli 2014) van de Handreiking Instellingsexamens Nederlands beschikbaar. Er zijn bij de ontwikkeling van de extra voorbeeldexamens en het beoordelaarsplatform ‘Grip op taal’ in 2014 in overleg met ‘het veld’ aanpassingen gedaan in onder meer de beoordelingsformats.


Beoordelen: beoordelaarsplatform Grip op taal

In opdracht van Steunpunt taal en rekenen mbo heeft Cito het interactieve beoordelaarsplatform 'Grip op taal' ingericht. Docenten kunnen hier taaluitingen van studenten bekijken en beoordelen. Door verder te klikken zien docenten de beoordelingen van experts. Zo kunnen taalassessoren zich verder bekwamen in het beoordelen van taalprestaties van hun studenten. Het programma is bij uitstek geschikt om samen met collega's te gebruiken.

> Ga naar www.gripoptaal.nl


Nieuwe voorbeeldexamens en beoordelingsformats Nederlands

14/4/2014 In opdracht van het Steunpunt heeft Cinop vijf nieuwe voorbeeldexamens beschreven. Doel: het efficiënt en organiseerbaar inrichten van het instellingsexamen Nederlands. Daarnaast heeft Cinop zes filmpjes gemaakt waarin mbo-instellingen toelichten hoe zij omgaan met de organisatie van instellingsexamens. Lees verder...


Protocol examinering auditief en communicatief beperkte leerlingen

13/3/2014 Helderheid en eenduidigheid vo- en mbo-leerlingen met een auditieve en/of communicatieve beperking. Lees verder...


Voorbeeldexamens moderne vreemde talen

Voor de instellingsexamens in de productieve vaardigheden Spreken, Gesprekken voeren en Schrijven zijn voorbeeldtoetsen beschikbaar voor Engels en Duits. Er zijn twee voorbeeldtoetsen Spaans beschikbaar die een omzetting zijn van twee voorbeelden van Duits. De meeste voorbeeldtoetsen zijn op A2 of B1 niveau. Daarnaast vindt u op deze website de beoordelingsmodellen, lege formats en een Handleiding, behorende bij de voorbeeldtoetsen.