Onderzoek

Op deze pagina vindt u informatie over relevante onderzoeken op het gebied van taal- en rekenonderwijs.

 


Onderzoek Voortgang implementatie masterplan dyscalculie

26/5/2016 KPC-groep heeft onderzoek gedaan naar de implementatie van het Masterplan Dyscalculie in alle onderwijssectoren. De rapportage hiervan is nu te downloaden.

> Download de rapportage 'Voortgang implementatie Masterplan Dyscalculie'


Resultaten praktijkgerichte onderzoeken NRO

29/3/2016 Het NRO heeft de resultaten gepubliceerd van zestien praktijkgerichte onderzoeksprojecten. Eén van de thema’s was vakdidactiek in relatie tot taal en tot rekenen/wiskunde. Twee van de onderzoeken hadden specifiek betrekking op het mbo. Binnen elk onderzoeksproject werkten onderwijsonderzoekers en professionals van één of meer onderwijsinstellingen samen. Met behulp van wetenschappelijke inzichten onderzochten ze praktisch toepasbare oplossingen voor vragen uit de onderwijspraktijk.

> Ga naar de onderzoeksresultaten.


Publicatie 'Rekenniveaus in het mbo'

2/10/2014 De publicatie Rekenniveaus in het mbo brengt het rekenniveau op het mbo in kaart. Daarvoor is gebruikgemaakt van het PIAAC-onderzoek: internationaal vergelijkend onderzoek naar taal- en rekenvaardigheden. Het onderzoek geeft antwoord op de vraag hoe Nederlandse mbo'ers presteren ten opzichte van mbo'ers in de landen om ons heen.

Meer informatie vindt u op de website van ecbo:
www.ecbo.nl/3_1828_Rekenniveaus-op-het-mbo.aspx


Webinar Rekenen in het mbo

3/7/2014 Op dinsdag 24 juni vond het door Kennisnet georganiseerde webinar Rekenen in het mbo, differentiëren met ict plaats. De inleiding op het webinar werd verzorgd door Rianne Reichardt van het Steunpunt taal en rekenen mbo. Daarna gingen Vincent Jonker en Monica Wijers van het Freudenthal Instituut van de Universiteit Utrecht in op het onderzoek Rekenen en ict in het mbo. Via deze link kunt u het webinar terugzien. Een toelichting op het onderzoek is hier te vinden.


Webinar Nederlands in het mbo

3/7/2014 Op maandag 23 juni vond het door Kennisnet georganiseerde webinar Nederlands in het mbo, differentiëren met ict plaats. De inleiding op het webinar werd verzorgd door Alet van Leeuwen van het Steunpunt taal en rekenen mbo. Daarna ging Roos Scharten, senior onderzoeker en ontwikkelaar bij het Expertisecentrum Nederlands, in op het onderzoek Nederlands en ict in het mbo dat het Expertisecentrum Nederlands heeft uitgevoerd naar differentiatie bij Nederlands in het mbo. Via deze link kunt u het webinar terugzien.


Het streefniveau voorbij

De data die Bureau ICE de afgelopen jaren met de toetsen uit het eigen webbased toetssysteem TOA heeft verzameld, gekoppeld aan input van scholen over bijvoorbeeld studentkenmerken, lesmethodes, het aantal lesuren en kenmerken van docenten, vormden de basis van het onderzoek Het streefniveau voorbij. Bouwstenen voor succesvol taal- en rekenonderwijs.


Onderzoek rekenen en ict

In opdracht van Kennisnet voert Freudenthal Instituut een onderzoek uit naar het gebruik van digitale (hulp)middelen bij het rekenonderwijs in het po, vo en mbo. Voor dit onderzoek is een vragenlijst ontwikkeld om het huidige gebruik te inventariseren.


Onderzoek Taal en Rekenen – Expertisecentrum Beroepsonderwijs

Het Onderzoek Taal en Rekenen van het Expertisecentrum Beroepsonderwijs (ECBO) brengt in kaart welke beleidsmaatregelen mbo-instellingen nemen op het gebied van taal en rekenen, tot welke concrete maatregelen in het onderwijsproces dit leidt en welke effecten dit heeft op het taal- en rekenniveau van deelnemers.


Studieboeken als succesfactor in taalbeleid

Welke rol speelt lesmateriaal in 'de drieslag taal'? In opdracht van OCW werd dit onderzocht in het project 'Studieboeken als succesfactor in taalbeleid'. Het rapport en de aanbevelingen vindt u hier.