Leermiddelen

Op deze pagina vindt u concrete producten die van belang kunnen zijn bij het verder vormgeven van het taal- en rekenonderwijs. Overige leermiddelen vindt u op www.aanbodoverzichttaalenrekenen.nl.

 


Portaal taal en rekenen mbo

12/11/2015 Op Portaal taal en rekenen mbo is een verzameling leermateriaal op het gebied van taal en rekenen te vinden dat direct in de eigen praktijk kan worden gebruikt. Ook is het leermateriaal te bewerken tot een eigen arrangement.


Domeinnaam Taal de Baas niet langer beschikbaar

27/1/2015 Het Steunpunt taal en rekenen mbo is in augustus 2014 gestopt met de hosting van Taal de Baas. De domeinnaam is niet meer beschikbaar. Lees verder...


Oplevering ffRekenen

1/5/2014 Het digitale programma ffRekenen voor leerlingen met rekenachterstanden is gereed. ffRekenen is een webbased leermiddel waarmee jongeren en jongvolwassenen met een taal- en rekenachterstand op een voor hen effectieve en aansprekende manier de rekenvaardigheid kunnen verhogen. Lees verder...


Meer leeskilometers door leesclubs en boekenbattles

20/3/2014 Hoe kan het leesplezier van mbo-studenten worden vergroot, zodat studenten meer ‘leeskilometers’ maken? CINOP heeft in opdracht van het Steunpunt mbo de brochure ‘Van leesclub tot boekenbattle’ samengesteld. Deze bevat acht inspirerende voorbeelden van activiteiten en projecten waarmee mbo-docenten het leesplezier van hun studenten bevorderen. U kunt de digitale versie van de brochure gratis downloaden! Lees verder...


Lesmateriaal rekenen en budgetteren Kennisnet

18/3/2014 Op de website van Kennisnet kunt u terecht voor een uitgebreid overzicht van leermiddelen op het gebied van rekenen en budgetteren. Klik hier 


Poster '10 handige tips voor het rekenexamen'

12/3/2014 Studyflow, een online en adaptieve methode voor rekenen, heeft met hulp van docenten een rekenposter ontworpen met daarop 10 handige tips voor de rekentoets. Hierop staan niet alleen belangrijke aandachtspunten, maar ook 'weetjes' die ervoor kunnen zorgen dat leerlingen geen onnodige fouten maken. Download de poster!


Einde gratis gebruik Taal de Baas

In mei 2011 stelde het Steunpunt taal en rekenen het programma Taal de baas gratis beschikbaar. Nu het programma is uitontwikkeld wil het Steunpunt, met het oog op de beschikbaarheid en doorontwikkeling op langere termijn, ‘Taal de baas’ overdragen aan partijen die dit beter kunnen garanderen dan het Steunpunt. Daarmee komt met ingang van schooljaar 2014 -2015 een einde aan het gratis gebruik van Taal de baas.


Malmberg lanceert app Rekentoetstrainer

10/4/2013 Met de app Rekentoetstrainer van uitgeverij Malmberg kunnen leerlingen zich thuis voorbereiden op de nieuwe verplichte rekentoets. De app is bedoeld voor alle leerlingen in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs.  

Meer info


RekenGroen: rekenen in de groene praktijk

In opdracht van de AOC raad heeft het project RekenGroen praktijkgerichte modules ontwikkeld voor het aanleren en onderhouden van het rekenen op niveau 2F, zowel voor de bovenbouw van het vmbo en de aansluitende mbo-opleidingen.

Meer info


Het Rekenwerkgesprek voortgezet onderwijs

Het Reken(werk)gesprek is een praktisch instrument waarmee docenten in het voortgezet onderwijs het dagelijkse rekenwerk van leerlingen kunnen analyseren. Het doel hiervan is om tot een betere afstemming op de onderwijsbehoeften van de leerlingen te komen waardoor de rekenopbrengsten van de leerlingen verhoogd kunnen worden. Het sluit aan bij het drieslagmodel en bij het handelingsmodel van het Protocol Ernstige Reken-Wiskunde en Dyscalculie Problemen (ERWD).

Meer informatie (waaronder een Powerpoint-presentatie over het rekenwerkgesprek) vindt u op de website van CPS.


Grijp de rekenkansen – De referentieniveaus in het voortgezet onderwijs

Dit boek geeft handvatten op het gebied van didactiek, instructie en organisatie van rekenen in het voortgezet onderwijs. Een handig katern laat bovendien zien hoe leerlingen op de basisschool hebben leren rekenen. Het boek richt zich op alle docenten (in opleiding), rekencoördinatoren en rekencoaches in het voortgezet onderwijs. Als iedereen in de school de rekenkansen grijpt én samenwerkt, zullen de rekenprestaties daadwerkelijk verbeteren.

Meer informatie vindt u op de website van CPS.


Meten met maten: set van 2 posters

Deze posters maken via beeld inzichtelijk met welke maten gemeten moet worden.
Door de rekenposters naast elkaar te hangen ziet elke leerling in één oogopslag waarover het gaat als bijvoorbeeld de eenheden hm of dg genoemd worden. Op de ene poster staat elke eenheid met een herkenbare foto uit het dagelijks leven. Op de tweede poster zijn de foto’s vervaagd en worden de maten duidelijk weergegeven. Een handige hulp voor in het klaslokaal!

Meer informatie vindt u op de website van CPS.


Rekenen: vroeger en nu!

Dit boekje geeft u, als docent in het voortgezet of middelbaar beroepsonderwijs, in een notendop inzicht in de huidige rekenmethodiek en didactiek in het basisonderwijs. Deze worden afgezet tegen de situatie van een eerdere tijd: de tijd waarin u mogelijk zelf, op de lagere school, rekenonderwijs genoten heeft. Het boekje is niet bedoeld om uitputtend te zijn, maar om met sprekende voorbeelden een beeld te geven.

Meer informatie vindt u op de website van APS.


Concretisering referentieniveaus rekenen

In deze publicaties van SLO worden uitwerkingen gegeven van de referentieniveaus voor rekenen voorzien van toelichtingen en voorbeelden. Deze concretiseringen zijn er voor alle F- en S-niveaus en voor alle domeinen. Deze concretiseringen zijn zowel voor vo als voor mbo bedoeld.

Meer informatie vindt u op de website Doorlopende leerlijnen taal en rekenen.


Lezen van 1F naar 4F – De doorlopende leerlijn lezen in het voortgezet onderwijs

Dit boekje geeft een overzicht van de kennis op het gebied van het leesvaardigheidsonderwijs en de ervaringen van een aantal scholen en de APS-groep Talen.

Meer informatie vindt u op de website van APS


De Taalkaarten

Met de (vernieuwde) taalkaarten heeft u een instrument in handen om op een praktische manier vorm te geven aan competentiegericht taalonderwijs. Moet de deelnemer bijvoorbeeld een verslag schrijven, een werkoverleg voeren of naar instructies luisteren? Dan biedt de taalkaart een eenvoudige strategie om deze taaltaak op de juiste manier aan te pakken.

Meer informatie vindt u op de website van CINOP.


Concretisering referentieniveaus schrijven en lezen in het vo

In deze publicatie vindt u voorbeelden van opdrachten, waarbij steeds wordt toegelicht waarom en in hoeverre de opdracht en/of het schrijfproduct als treffend voorbeeld van het niveau 1F, 2F, 3F of 4F beoordeeld is. Ook wordt gerapporteerd hoe die voorbeelden zijn gevonden, mede in relatie tot de praktijkkennis die docenten inzetten bij het beoordelen van opdrachten en leerlingprestaties.

Meer informatie vindt u op de website Doorlopende leerlijnen taal en rekenen.


Concretisering referentieniveaus gesprekken en spreken in het vo

In deze publicatie vindt u voorbeelden van opdrachten, waarbij steeds wordt toegelicht waarom en in hoeverre de opdracht en de daarbij horende leerlingprestatie illustratief is voor het niveau 1F, 2F, 3F of 4F. Ook wordt gerapporteerd hoe die voorbeelden zijn gevonden en de hulpmiddelen die zijn ontwikkeld om het werken met het referentiekader te verbeteren.

Meer informatie vindt u op de website Doorlopende leerlijnen taal en rekenen


Website Taalenrekenen.nl

Op de www.taalenrekenen.nl staan regelmatig nieuwe voorbeelduitwerkingen van de referentieniveaus 2F en 3F. Deze geven een goede indruk van de referentieniveaus in de praktijk. Kijk hieronder voor de voorbeelduitwerkingen van taal. Voor rekenen zijn er nog geen voorbeelduitwerkingen maar wel concretiseringen van de referentieniveaus (zie onderstaande links):


Rekenen en AKA: een praktische rekenwijzer

De Rekenwijzer AKA is ontwikkeld door de Werkgroep Rekenen AKA, in opdracht van het Steunpunt Taal & Rekenen mbo en MBO 2010.

Meer info


Taal en AKA: een praktische taalwijzer

Om te kunnen functioneren op de arbeidsmarkt en in het sociale leven is het belangrijk de Nederlandse taal goed te beheersen. Ook voor AKA-deelnemers. Daarom is de Taalwijzer AKA ontwikkeld.

Meer info