Kwalificatiedossiers

 


Servicepunt IHKS

Het servicepunt IHKS is het startpunt voor scholen voor praktische informatie over de invoering van de nieuwe kwalificatiestructuur. Het servicepunt werkt nauw samen met de AOC Raad, het ministerie van OCW (Herziening MBO), SBB, saMBO-ICT en het Servicepunt examinering mbo.

> Naar het servicepunt IHKS


Taal- en rekeneisen in kwalificatiedossiers (2012-2013)

In deze rubriek vindt u meer informatie over taal- en rekeneisen in kwalificatiedossiers in 2012-2013.


Taal- en rekeneisen in kwalificatiedossiers (2010-2011)

Het Co÷rdinatiepunt heeft alle taal- en rekeneisen, die in de kwalificatiedossiers voor de verschillende cohorten voorkomen in een overzicht bij elkaar gezet.


Taal- en rekeneisen in kwalificatiedossiers (2009-2010)

Het Co÷rdinatiepunt heeft alle taal- en rekeneisen, die in de kwalificatiedossiers voor de verschillende cohorten voorkomen in een overzicht bij elkaar gezet.