Links & downloads 

 

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Regeling intensivering Nederlandse taal en rekenen mbo
Het uitvoeringsplan taal en rekenen mbo
Uitvoeringsplan, betekenis voor de scholen
Referentiekader taal en rekenen (definitief)

 


Flyer examinering 2F, 2ER, 2A, 3F, 3ER

Tijdens de flitsbijeenkomsten rekenen van september 2015 heeft het CvTE een flyer uitgedeeld. Hierin wordt ingegaan op de verschillen en overeenkomsten tussen de verschillende vormen van examinering rekenen.

> Download de flyer


Checklist doorlopende leerlijnen taal en rekenen

Deze checklist van SLO kan u behulpzaam zijn bij het opstellen, implementeren en vastleggen van beleid voor de doorlopende leerlijnen taal en rekenen binnen uw school.

> Lees verder

Campagne Leersucces: de eerste vijf jaar

Op de website www.campagneleersucces.nl kunnen vmbo- en mbo scholen terecht voor uitgebreide informatie over de aanpak, instrumenten en opbrengsten van de eerste vijf jaar Campagne Leersucces.

> Lees verder

Taal- en rekenposters APS

De door APS ontwikkelde taal- en rekenposters met daarop de domeinen van de verschillende referentieniveaus zijn nu ook beschikbaar als download. Zo kunt u ze zelf afdrukken en op school verspreiden en gebruiken.

> Lees verder

Studerenmeteenbeperking.nl

De website www.studerenmeteenbeperking.nl is bedoeld voor mbo-professionals die als manager, docent, stagebegeleider, intaker of beleidsmedewerker te maken hebben met studenten met een beperking.

> Lees verder

Doorlopende leerlijnen taal en rekenen

Wilt u op de hoogte blijven van alle actuele ontwikkelingen en bijeenkomsten over taal en rekenen? Kijk dan regelmatig ook op de site www.taalenrekenen.nl

> Lees verder

School aan zet

Site van het Projectbureau Kwaliteit van de PO-Raad over projecten in het kader van de Kwaliteitsagenda PO met veel aandacht voor taal en rekenen.

> Lees verder

Leermiddelenplein

Site van de SLO met overzicht van en informatie over beschikbare leermiddelen, ook voor mbo.

> Lees verder

Om de school

Digitaal taal-, reken-, en ander onderwijsmateriaal.

> Lees verder