Activiteiten

Steunpunt taal en rekenen mbo ondersteunt mbo-instellingen bij de inrichting van het taal- en rekenbeleid. Dat doet het Steunpunt met deze site en de helpdesk, met informatieve bijeenkomsten en netwerken. En door het (laten) ontwikkelen van leermiddelen en aanvullende diensten. Een overzicht van al deze activiteiten vindt u in deze rubriek.

Het Steunpunt is continu bezig met het (laten) ontwikkelen van nieuwe leermiddelen en innovatieve manieren om het mbo-veld te ondersteunen. Onder ‘Projecten’ vindt u een overzicht van lopende projecten en pilots. Zodra een project is afgerond, nemen we het resultaat op onder ‘Producten’.

Kennisdeling en –verspreiding stimuleert het Steunpunt door ondersteuning van de taal- en rekennetwerken die, verspreid door het land, actief zijn. Onder ‘Netwerken rekenen’ vindt u uitgebreide informatie over de regionale rekennetwerken. Onder ‘Netwerken taal’ leest u meer over taalnetwerken en de door het Steunpunt georganiseerde ‘Denktank Taal’.

Onder ‘Bijeenkomsten’ vindt u informatie over bijvoorbeeld de Flitsbijeenkomsten, conferenties en studiedagen die het Steunpunt organiseert. De bijeenkomsten van het Steunpunt en ‘derden’ vindt u ook terug in de ‘Agenda’.

Heeft u een vraag aan het Steunpunt of mist u iets op onze website? Meld het ons dan via info@steunpuntttaalenrekenenmbo.nl.