Centrale examens

Voor alle relevante informatie rondom de invoering van de centrale examens taal en rekenen in het mbo kunt u terecht op de site www.examenbladmbo.nl.

 


Nieuws

Hier vindt u het laatste nieuws rondom de invoering van de centrale examens taal en rekenen in het mbo.


Netwerk contactpersonen COE

Het netwerk contactpersonen COE is per 1 augustus 2014 opgeheven. Voor alle studenten die na 1 oktober 2014 diplomeren, is centrale examinering Nederlands verplicht. Daarmee heeft het College voor Toetsen en Examens de wettelijke verplichting met alle mbo-instellingen te communiceren over de regelgeving met betrekking tot centrale examinering. Zij hebben hiervoor een eigen mailsysteem via het examenblad mbo voor de examensecretarissen en andere betrokken bij de centrale examinering. Het leek niet zinvol om er twee netwerken op na te houden.

De netwerkbijeenkomsten worden nog wel door het Steunpunt in samenwerking met het CvTE georganiseerd. De informatie hierover zullen wij ook nog publiceren op onze website.
U kunt hier de informatie vinden van de laatste netwerkbijeenkomsten. 


Kijk verder bij ...

Veelgestelde vragen over examens & toetsen