Subnetwerken rekenen op 2, 3 en 4 oktober gaan niet door

Op 2, 3 en 4 oktober stond de laatste ronde van de regionale subnetwerken rekenen van dit jaar gepland. Het programma van deze bijeenkomsten zou in het teken staan van de brief van de minister van Onderwijs aan de Tweede Kamer, met daarin de aankondiging van nieuw rekenbeleid. Het is echter nog niet zeker dat de brief op de geplande data van de subnetwerken rekenen al is verstuurd. Daarom hebben we besloten om de netwerkbijeenkomsten te laten vervallen.

Nieuwe data volgen zodra de brief is verstuurd
Zodra de brief is verstuurd, worden er op korte termijn nieuwe data gepland voor de bijeenkomsten van de regionale subnetwerken rekenen. Het idee is om de bijeenkomsten dan deels te vullen met informatie van het ministerie van OCW en daarnaast met elkaar in gesprek te gaan over de gevolgen van het nieuwe beleid voor het rekenonderwijs.