Clips ‘Op mij kun je rekenen’

De MBO Raad heeft in samenspraak met het Steunpunt taal en rekenen mbo voor docenten en de studenten een aantal clips ontwikkeld. Doel van de clips is om op een aansprekende manier mbo-studenten bewust te maken dat rekenen een belangrijk onderdeel is van hun studie en hun loopbaan.

De clips schetsen een aantal situaties waarbij de vier rekendomeinen, getallen, verhoudingen, meetkunde en verbanden aan de orde komen. De situaties zijn voor de jongeren herkenbaar omdat het scenario’s zijn uit hun dagelijks leven.

De clips zijn bedoeld als instrument voor de docent om tijdens de les in te zetten. De clips kunnen tussentijds worden gepauzeerd om met de studenten in gesprek te gaan.

  • Herken je de situatie?
  • Hoe los je deze rekenopdracht op?
  • Zijn er andere manieren te bedenken om de rekenopdracht op te lossen?
  • Welke rekenopdracht kun je voor deze situatie bedenken?
  • Bewustwording, rekenen gebruik je in het dagelijks leven.

Binnenkort komt er ook een versie van de clips beschikbaar, waarbij geen rekenopdrachten worden getoond. Studenten kunnen dan zelf opgaven bedenken en oplossen bij de geschetste situaties.

De clips kunt u bekijken via het YouTubekanaal van de MBO Raad. Mocht u in uw leslokaal geen internetverbinding tot uw beschikking hebben, dan kunt u de bestanden ook opvragen bij de MBO raad.

Uiteraard horen we graag hoe de clips door uw studenten zijn ontvangen en wat de clips tijdens de les hebben opgeleverd.