Rapportage Over rekenen nog niet uitgesproken

In het voorjaar van 2017 heeft het Steunpunt taal en rekenen mbo weer met alle bekostigde mbo-instellingen gesprekken gevoerd over rekenen. Op basis van deze gesprekken is de rapportage ‘Over rekenen nog niet uitgesproken’ gemaakt.

Bevindingen en aanbevelingen

In deze rapportage vindt u een overzicht van de bevindingen en worden weer aanbevelingen gedaan aan de scholen, de mbo-sector en aan de minister. De rapportage kunt u downloaden via deze link. Mocht u de rapportage op papier willen ontvangen dan kan dat natuurlijk ook. Stuur dan een e-mail naar info@steunpuntmbo.nl.