Aanpassingen besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie

De MBO Raad heeft een factsheet gemaakt waarin wordt ingegaan op nieuwe eisen aan beroepskrachten in de voorschoolse educatie. Een van deze eisen betreft de taalbeheersing op 3F-niveau voor mondelinge taalvaardigheid.

Download de factsheet voor meer informatie