21 juni 2017: conferentie Grip op dyslexie in het mbo

In nauwe samenwerking met het Landelijk Netwerk Dyslexie en Dyscalculie mbo is door verschillende partijen het Protocol Dyslexie mbo herzien. De officiŽle presentatie van het vernieuwde protocol vindt plaats op de conferentie Grip op dyslexie in het mbo, georganiseerd door het Expertisecentrum Nederlands. Deze conferentie vindt plaats op 21 juni 2017 van 16.00-19.00 in Domstad in Utrecht. U kunt zich nu aanmelden voor deze conferentie. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

De conferentie is met name bedoeld voor docenten (Nederlands) en coŲrdinatoren zorg die in hun dagelijks werk te maken hebben met studenten met dyslexie.

Naast de presentatie van het vernieuwde protocol vinden er workshops plaats over Screening en Diagnostiek, Begeleiding van studenten met dyslexie en Implementatie van goed dyslexiebeleid. Ook ontvangt u een gratis exemplaar van het vernieuwde Protocol Dyslexie.

> Klik hier voor meer informatie en om u aan te melden