Veldraadpleging conceptsyllabus Nederlands 3F

Het CvTE nodigt docenten Nederlands in het mbo en andere betrokkenen uit om via een digitale enquête hun mening te geven over de conceptversie van de syllabus Nederlands 3F. Deelnemen kan tot 12 april 2017.

Een nieuwe syllabus
Het CvTE heeft een syllabuscommissie Nederlandse taal 3F samengesteld. Deze commissie is gevraagd om op basis van de huidige syllabus te kijken of het mogelijk is een syllabus te maken die meer verheldering geeft. Het doel is dus om de syllabus te actualiseren, er is geen sprake van een inhoudelijke koerswijziging in hetgeen geëxamineerd zal worden.

Meedoen aan de veldraadpleging
Als u zich aanmeldt voor deze raadpleging, kunt u de conceptsyllabus downloaden en bestuderen.

Deelname aan deze raadpleging gaat op de volgende wijze:

  • Stap 1: u meldt zich aan voor deze enquête via het aanmeldformulier.
  • Stap 2: u vult uw persoonsgegevens in.
  • Stap 3: u ontvangt (via e-mail) een persoonlijke link waarin de enquête voor u klaar staat. U heeft de tijd om de vragen te beantwoorden tot 12 april 2017. Daarna is de enquête gesloten.

De resultaten van deze enquête worden in mei verwerkt. De nieuwe syllabus zal naar verwachting in september 2017 gepubliceerd worden op Examenbladmbo.nl, met als ingangsdatum 1 augustus 2018.