Kandidaten mondeling rekenexamen ER vr 31 maart aanmelden

Dit studiejaar is het voor studenten met een ernstig rekenprobleem of dyscalculie weer mogelijk om het rekenexamen ER mondeling af te leggen. Dit geldt voor de studenten die vanwege rekenfaalangst niet kunnen laten zien waartoe zij in staat zijn op het digitale rekenexamen. Meer informatie over de mogelijkheid om het rekenexamen ER mondeling af te leggen vindt u op Examenblad mbo. Het mondeling ER is gepland op zaterdag 17 juni 2017.

Studenten kunnen aangemeld worden via Examenblad mbo. Op de persoonlijke pagina van geregistreerde contactpersonen examencommissie van uw instelling bevindt zich een aanmeldformulier. Kandidaten voor het mondeling afleggen van het rekenexamen ER moeten vr 31 maart 2017 geregistreerd zijn.