Regionale subnetwerken Rekenen: 7, 8 en 9 februari 2017

U kunt zich nú inschrijven.

De regionale subnetwerken Rekenen komen op 7, 8 en 9 februari voor de 23ste keer bij elkaar. U kunt zich nu inschrijven!
De bijeenkomsten van de subnetwerken zijn uitsluitend toegankelijk voor rekendocenten en projectleiders op het gebied van rekenen werkzaam binnen mbo-instellingen.

Tijdens de bijeenkomsten van februari 2017 bespreken we twee onderwerpen die bij de vorige subnetwerkbijeenkomsten zijn aangedragen. Voor de pauze bespreekt Rianne de actualiteiten rondom rekenen in het mbo. Daarna behandelen we het onderwerp 'Van rekenles naar rekenwerkplaats'. Kiezen we voor klassikale rekenlessen of gaan we hele andere werkvormen kiezen om dezelfde doelen te halen? Na de pauze bespreken we het onderwerp 'Voortgangsmeting'. Wat doe je met de gegevens die je krijgt van de nulmeting, eindmeting en eventuele tussenmetingen?

Programma
Het programma ziet er als volgt uit:
13.00 uur Inloop met koffie/thee
13.30 uur Opening
13.35 uur Stand van zaken vanuit het Steunpunt taal en rekenen mbo
13.55 uur Bespreking onderwerp ‘Van rekenles naar rekenwerkplaats’
14.45 uur Pauze
15.00 uur Bespreking onderwerp ‘Voortgangsmeting’
15.55 uur Afsluiting
16.00 uur Einde

Aanmelden
U kunt zich via onderstaande links aanmelden voor de regionale bijeenkomsten:

Regio Noord: dinsdag 7 februari 2017 | klik hier voor aanmelden
Alfa-College | Voltastraat 33 | 7903 AA Hoogeveen

Regio Zuid West: woensdag 8 februari 2017 | klik hier voor aanmelden
Albeda College | Rosestraat 1101 | 3071 AL Rotterdam

Regio Zuid Oost: donderdag 9 februari 2017 | klik hier voor aanmelden
Summa College | Sterrenlaan 10 | 5631 KA Eindhoven
Ruimte: Sterrenzaal

Kosten
Aan uw deelname zijn geen kosten verbonden.

PS. Kennis delen is kennis vermeerderen. Neem een collega mee.