Prototype Engels B2

Het prototype Engels B2 maakt aan de hand van voorbeelden de inhoud van het centraal examen (CE) voor Engels B2 duidelijk. U treft de link naar dit prototype aan op de examenpagina Engels B2 op Examenbladmbo.nl:

> Examenpagina Engels B2