Posttest Engels en vacature vaststellingscommissie Engels B2

1 Herhaalde oproep deelname aan posttest luistervaardigheid voor Engels-mbo
Cito wil graag in samenwerking met het College voor Toetsen en Examens (CvTE) voorafgaand aan de start van de pilotexamens Engels in het schooljaar 2016-2017 onderzoeken of leerlingen in het mbo vaardiger zijn op het onderdeel luistervaardigheid in vergelijking met leesvaardigheid. Indien dit het geval is, kan de positie van de ERK-niveaus B1 en B2 op het CE Engels mbo-4 worden bijgesteld. Cito zoekt onderwijsinstellingen die bereid zijn om hun studenten aan de posttest luistervaardigheid deel te laten nemen. Inmiddels hebben 1000 kandidaten zich aangemeld, maar Cito zou graag de doelgroep nog zien groeien. De inschrijvingstermijn is verlengd tot 7 september 2016.

Voor meer informatie en aanmelding voor deelname klik hier.

2 Bent u binnenkort voorzitter van de vaststellingscommissie Engels B2 mbo?
Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) is op zoek naar een voorzitter van deze nieuwe vaststellingscommissie.

Voor meer informatie klik hier.