Internetconsultatie Wetsvoorstel differentiatie exameneisen Nederlandse taal en rekenen

Van 5 juli 2016 tot en met 2 september 2016 is het mogelijk om te reageren op het conceptwetsvoorstel Differentiatie exameneisen Nederlandse taal en rekenen.

Het doel van de nieuwe regeling is: ervoor zorgen dat door differentiatie van de eisen alle leerlingen en studenten uitgedaagd worden om het maximale uit zichzelf te halen, terwijl het behalen van het diploma ook haalbaar blijft.

Doelgroepen waarvoor deze regeling is bestemd:

  • Leerlingen in vmbo-bb en het vwo.
  • Studenten in de entreeopleiding en niveau 2 van het mbo.
  • Leerlingen in het vo en studenten in het mbo die willen doorstromen naar de pabo of andere specifieke lerarenopleidingen.

Verwachte effecten van de regeling:

  • Voor leerlingen in de vmbo-bb leerweg en studenten in de entreeopleiding en mbo-2 wordt het niveau 2A voor Nederlandse taal en rekenen ingevoerd. Het rekenexamen 2A betekent voor deze doelgroep een maakbaarder examen. Zij zullen daardoor eerder in staat zijn hun diploma te behalen; dat geldt ook als zij minder goed zijn in Nederlandse taal. Ook zal duidelijker worden welk niveau voor Nederlands en rekenen ze daadwerkelijk hebben behaald.
  • Een vwo-leerling kan op vrijwillige basis de rekentoets op referentieniveau 3S in plaats van 3F afleggen. Hierdoor kan deze leerling een uitdagender toets maken met vermelding van het eindcijfer van een afgelegde rekenexamen 3S op zijn cijferlijst.
  • Leerlingen in het vo en studenten in het mbo die op basis van het rekenexamen 3ER of het centraal examen rekenen 3ER hun diploma hebben behaald, kunnen niet langer meer doorstromen naar de pabo en nog nader te bepalen andere lerarenopleidingen.
  • Scholen in het voortgezet onderwijs zullen de rekentoets 2A moeten aanbieden aan hun leerlingen in het vmbo-bb, als die niet in staat zijn om de rekentoets 2F te halen. Ook zullen ze voor leerlingen in het vmbo-bb moeten bepalen op welk niveau de leerlingen de examens voor Nederlands zullen afleggen.
  • Instellingen in het mbo zullen het centraal examen rekenen 2A aanbieden aan hun studenten in de entreeopleiding en mbo-2, voor wie niet in staat is om het centraal examen rekenen 2F te halen. Ook zullen ze moeten bepalen op welk niveau voor Nederlands de studenten worden geŽxamineerd. Daarnaast zullen de mbo-instellingen moeten bepalen welk diploma deze student uitgereikt kan krijgen, op basis van het niveau dat de student heeft behaald voor rekenen.
  • Hogescholen moeten in beginsel degenen die hun diploma hebben behaald op basis van een rekentoets ER of centraal examen rekenen ER weigeren voor de pabo en op termijn mogelijk bepaalde andere lerarenopleidingen.

> Klik hier voor meer informatie en het conceptwetsvoorstel.