Servicedocument generieke examinering Engels

In het Servicedocument generieke examinering Engels vindt u een overzicht van de aangekondigde veranderingen voor de generieke examinering Engels. Het gaat om de aankondiging van voorgenomen beleid om het mogelijk te maken generieke examens Engels op een hoger referentiekaderniveau af te nemen; een aanpassing van de cesuur van B1 voor de centrale examens vanaf studiejaar 2016-2017 en deelname aan een pilotexamen lezen en luisteren B2.

> Download het Servicedocument generieke examinering Engels [pdf]