Pilotexamens 2A en 2A-ER in 2016-2017

Pilotexamen 2A-ER
In schooljaar 2016-2017 wordt gestart met de afname van pilotexamens 2A-ER. Dit examen is bedoeld voor studenten in de entreeopleiding en mbo-2 voor wie het rekenexamen 2F niet haalbaar is en die kampen met ernstige rekenproblemen en dyscalculie. Net als bij de 3ER en 2ER examens kunnen studenten alleen meedoen aan het 2A-ER examen als er sprake is van onderbouwing in een dossier. Omdat studenten met ernstige rekenproblemen en dyscalculie vooral problemen hebben met de rekenkundige handelingen is in dit examen deze stap vereenvoudigd en wordt de student met hulpmiddelen ondersteund. Het 2A-ER examen kan worden afgenomen in P2, 3, 4 en 5.
Omdat het 2A-ER examen in 2016-2017 nog een pilot is, dus een extra kans naast het 2F examen, moeten studenten mbo-2 daarnaast het 2F of 2ER examen afleggen. Voor studenten in de entreeopleiding geldt dit niet, omdat daar nog geen verplichte centrale examinering plaatsvindt.

In de brochure “Rekenexamen ER 2016-2017” van het CvTE zal meer informatie staan over het rekenexamen 2A-ER (publicatie in oktober 2016 op Examenbladmbo.nl).

Pilotexamen 2A
Ook het 2A examen is in 2016-2017 nog een pilot. In tegenstelling tot wat eerder is gecommuniceerd, betekent dit dat studenten mbo-2 daarnaast altijd het 2F of 2ER examen moeten afleggen om te kunnen diplomeren. Zij kunnen dus wel meedoen aan het 2A examen, maar dit is een extra kans. Het cijfer mag extra op de resultatenlijst of op een aparte bijlage worden vermeld. Voor studenten in de entreeopleiding geldt dit niet, omdat daar nog geen verplichte centrale examinering plaatsvindt.