Schooljaar 2016-2017: geen verplichte centrale examinering in de entreeopleiding

In schooljaar 2016-2017 zal nog geen verplichte centrale examinering plaatsvinden in de entreeopleiding. Dat betekent dat de huidige situatie voortduurt: In 2016-2017 kunnen Nederlandse taal en rekenen in de entreeopleiding worden geŽxamineerd middels een instellingsexamen - dat kan ook het centraal examen Nederlandse taal of rekenen 2F zijn. Als studenten het centraal examen Nederlandse taal en/of rekenen 2F hebben gemaakt kan het resultaat op een bijlage bij het diploma worden vermeld. Er mag ook onder 2F geŽxamineerd worden om de voortgang van de student aan te tonen. Examinering op een hoger niveau (3F of 3ER) mag ook. De hoogte van het cijfer is niet van invloed op diplomering of de doorstroom naar mbo-2.

Het cohortenschema en de servicedocumenten op de website van het Steunpunt zijn aangepast aan deze nieuwe situatie.

Hoe de examinering in de entreeopleiding er na schooljaar 2016-2017 uit zal zien is nog niet bekend.