Publicatie addendum 2A en voorbeeldexamen 2A

Op 18 mei 2016 is in de Staatscourant de regeling gepubliceerd waarmee het ‘Addendum 2A bij de syllabus rekenen 2F en 3F voor vo en mbo’ is vastgesteld door het College voor Toetsen en Examens (CvTE) en goedgekeurd door de minister en staatssecretaris. Het addendum is geplaatst op examenbladmbo.nl en wordt van kracht op 1 augustus 2016. Een toelichting bij het addendum door de syllabuscommissie 2A is gepubliceerd op de website van het Steunpunt taal en rekenen mbo.

Achtergrond
Op verzoek van het ministerie van OCW heeft het CvTE in mei 2015 een syllabuscommissie rekenen 2A ingesteld om een aanvulling voor het rekenexamen 2A bij de syllabus rekenen 2F en 3F te ontwikkelen. Na raadpleging van het veld in najaar 2015 heeft de commissie - die bestond uit docenten uit vo en mbo, ondersteund door Cito en SLO - in voorjaar 2016 het addendum 2A opgeleverd.
Het addendum 2A geeft een overzicht van wat het rekenexamen 2A kan inhouden, welk soort opgaven verwacht kan worden en het bevat een aantal voorbeeldopgaven. Net als de syllabus rekenen is dit addendum 2A bedoeld voor docenten in vo en mbo, rekenco÷rdinatoren, uitgevers, (na)scholers en opleiders, toetsconstructeurs en andere ge´nteresseerden.

Doelgroepen voor het rekenexamen 2A zijn:

  • vmbo basisberoepsgerichte leerweg;
  • mbo entreeopleiding;
  • mbo niveau-2.

Publicatie tweede voorbeeldexamen 2A
Op basis van de afname van het rekenexamen 2A in januari 2016 is een tweede voorbeeldexamen 2A samengesteld. Dit examen kan gebruikt worden ter voorbereiding van de afname in mei/juni (P5) en de afnames in schooljaar 2016-2017. Het voorbeeldexamen is te vinden als pdf via examenbladmbo.nl en beschikbaar via de oefenomgeving van Facet. Het voorbeeldexamen is ook als inplanbare toets in Facet beschikbaar.