Uitnodiging regiobijeenkomst Masterplan Dyscalculie

In vervolg op de regiobijeenkomsten van het Masterplan Dyscalculie (ERWD) in maart organiseren KPC Groep en CPS op maandag 13 juni een extra regiobijeenkomst. De Steunpunten taal en rekenen vo en mbo nemen de praktische organisatie en de berichtgeving voor hun rekening. Tijdens de bijeenkomst zoomen we in op leerlingen met ernstige rekenproblemen (ERWD) en hun overgangsmomenten tussen po, vo en mbo. De uitwisseling tussen docenten uit deze onderwijssoorten staat centraal.

Voor wie?
Bent u:
 • werkzaam in het po en benieuwd waar uw leerlingen met rekenen na groep 8 in het voortgezet onderwijs mee verder gaan?
 • werkzaam in het vo en ge´nteresseerd in het rekenverleden en de rekentoekomst van uw leerlingen?
 • werkzaam in het mbo en wilt u weten wat uw studenten met rekenen in het primair en voortgezet onderwijs leren?

Dan zijn de regiobijeenkomsten mogelijk interessant voor u!

De regiobijeenkomsten zijn toegankelijk voor professionals uit het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs die werken met leerlingen met ERWD.

Deelname is interessant voor:

 • po: docenten groep 8 en intern begeleiders;
 • vo: docenten rekenen, brugklasco÷rdinatoren, rekenco÷rdinatoren, zorgco÷rdinatoren en decanen en mentoren met oog voor/affiniteit met rekenen;
 • mbo: docenten rekenen, rekenco÷rdinatoren, zorgco÷rdinatoren, intakeco÷rdinatoren, studieloopbaanbegeleiders met oog voor/affiniteit met rekenen.

Doel
De uitwisseling van ervaringen, knelpunten en good practices met betrekking tot de omgang met leerlingen met ernstige rekenproblemen staat centraal. Voor leerlingen met ERWD vormen overgangsmomenten van de ene onderwijssector naar de volgende een risico. Er valt veel winst te behalen rond deze momenten: bewustwording en het belang van aandacht voor ERWD bij de overgangsmomenten van onderwijssoorten of intake kunnen veel opleveren.

Programma
Na de keynote door Ria Brandt en Madeleine Vliegenthart over rekengesprekken (een rekengesprek is een gesprek tussen student of leerling en een expert en gaat in op de rekenontwikkeling van de leerling) gaat u de dialoog aan met mensen van uw eigen onderwijssector, vervolgens vinden gesprekken plaats tussen deelnemers uit verschillende onderwijssectoren.

Het programma ziet er als volgt uit:

 • 13.00 uur Inloop met koffie/thee
 • 13.30 uur Keynote speaker
 • 15.00 uur Pauze
 • 15.30 uur Dialoogtafels binnen sector
 • 16.15 uur Dialoogtafels sectoroverstijgend
 • 17.00 uur Afsluiting

Wanneer en waar?
De extra regiobijeenkomst Masterplan Dyscalculie vindt plaats op 13 juni in Amersfoort van 13.00 tot 17.00 uur.
Locatie: CPS, Plotterweg 30, 3821 BB Amersfoort (route)

Aanmelden
Via deze link kunt u zich aanmelden.

Kosten
Aan uw deelname zijn geen kosten verbonden.