Bijeenkomst regionale subnetwerken REKENEN: 10, 11 en 12 mei

De regionale subnetwerken rekenen komen op 10, 11 en 12 mei 2016 voor de 21ste keer bij elkaar. U kunt zich nu inschrijven voor deze bijenkomsten.

De bijeenkomsten van de subnetwerken zijn uitsluitend toegankelijk voor rekendocenten en projectleiders op het gebied van rekenen werkzaam binnen mbo-instellingen.

Thema's
Tijdens de bijeenkomsten van mei 2016 gaan we in op twee thema’s:

  • Verschillende manieren van uitleggen van opgaven
  • Rekenen gekoppeld aan de beroepspraktijk en burgerschap.

Beide thema’s zijn als wens naar voren gekomen bij de vorige subnetwerkbijeenkomsten.

Voor de pauze bespreekt Rianne de actualiteiten rondom rekenen in het mbo. Daarna gaan we in op verschillende manieren van uitleggen. Als u zich aangemeld heeft voor de bijeenkomst, sturen wij u een aantal rekenopgaven toe. Wij verzoeken u van tevoren na te denken over de manier waarop u deze opgaven zou uitleggen aan uw studenten.

Na de pauze bespreken we in groepen de mogelijkheden en onmogelijkheden om ‘het rekenen’ te koppelen aan het beroep of burgerschap. De bedoeling is om te onderzoeken waar mogelijkheden en onmogelijkheden zitten om het rekenen te koppelen aan beroep of burgerschap. Ook gaan we in op wat er nodig is om het ‘hele’ onderwijsteam te betrekken bij het rekenonderwijs.

Programma
Het programma ziet er als volgt uit:

13.00 uur Inloop met koffie/thee
13.30 uur Opening
13.35 uur Stand van zaken vanuit het Steunpunt taal en rekenen mbo
13.50 uur Uitleg van rekenopgaven
14.45 uur Pauze
15.00 uur Rekenen gekoppeld aan beroepspraktijk en burgerschap
15.55 uur Afsluiting
16.00 uur Einde

Aanmelden
U kunt zich aanmelden voor de regionale bijeenkomsten via onderstaande links.

Regio West: dinsdag 10 mei 2016 | klik hier voor aanmelden
Nova College Regionaal Opleidingen Centrum
Unit Economie
Zijlweg 203
2015 CK Haarlem

Regio Noord: woensdag 11 mei 2016 | klik hier voor aanmelden
Alfa-college
Voltastraat 33
7903 AA Hoogeveen

Regio Zuid-Oost: donderdag 12 mei 2016 | klik hier voor aanmelden
Gilde Opleidingen
Henri Dunantstraat 40
5807 ES Venray

Kosten
Aan uw deelname zijn geen kosten verbonden.

PS. Kennis delen is kennis vermeerderen. Neem een collega mee.