26, 27 en 28 januari: 20ste bijeenkomst subnetwerken REKENEN

U kunt zich nú inschrijven voor de twintigste bijeenkomst van de regionale subnetwerken REKENEN op 26, 27 en 28 januari 2016. De bijeenkomsten van de subnetwerken zijn uitsluitend toegankelijk voor rekendocenten en projectleiders op het gebied van rekenen, werkzaam binnen mbo-instellingen.

Onderwerpen
De bijeenkomsten van januari 2016 hebben verschillende onderwerpen. Voor de pauze bespreekt Rianne de actualiteiten rondom rekenen in het mbo. Tijdens de vorige bijeenkomst is daarnaast gevraagd om na te denken over hoe wij onze studenten kunnen motiveren. Voor de pauze krijgen we daarom ook een inleiding over wat motivatie is en op welke manieren studenten te motiveren zijn om met rekenen bezig te zijn. Na de pauze gaan we in groepen aan het werk om te kijken wat onze ervaringen zijn met gemotiveerde en minder gemotiveerde studenten. Wat zijn mooie voorbeelden om met elkaar te delen? Heb je zelf materiaal ontwikkeld waarmee je jouw studenten hebt kunnen motiveren? Aarzel dan niet om dat mee te nemen.

Programma
Het programma ziet er als volgt uit:
13.00 uur Inloop met koffie/thee
13.30 uur Opening
13.35 uur Stand van zaken vanuit het Steunpunt taal en rekenen mbo
14.15 uur Thema ‘Hoe motiveer ik mijn studenten?’
14.45 uur Pauze
15.00 uur Uitwerking thema ‘Hoe motiveer ik mijn studenten?’
15.55 uur Afsluiting
16.00 uur Einde

Aanmelden
U kunt zich via onderstaande links aanmelden voor de regionale bijeenkomsten:

Regio Noord: dinsdag 26 januari 2016 | klik hier voor aanmelden
Deltion College
Mozartlaan 15
8031 AA Zwolle

Regio Zuid-Oost: woensdag 27 januari 2016 | klik hier voor aanmelden
ROC Ter Aa
Keizerin
Marialaan 2
5702 NR Helmond

Regio Zuid-West: donderdag 28 januari 2016 | klik hier voor aanmelden
Zadkine
Prins Alexanderlaan 55
3067 GB Rotterdam (locatie bij ALexandrium)

Kosten
Aan uw deelname zijn geen kosten verbonden.
PS. Kennis delen is kennis vermeerderen. Neem een collega mee.