Veldraadpleging concept addendum 2A bij Syllabus rekenen

Het College voor Toetsen en Examens raadpleegde het onderwijsveld van 9 tot en met 29 november 2015 over het addendum 2A bij de 'Syllabus rekenen 2F en 3F voor vo en mbo'.

Achtergrond
Op verzoek van het Ministerie van OCW is in mei 2015 door CvTE een syllabuscommissie rekenen 2A ingesteld om een aanvulling voor 2A bij de syllabus rekenen te ontwikkelen. De commissie – die bestaat uit docenten uit vo en mbo, ondersteund door Cito en SLO – heeft in november 2015 een concept addendum 2A opgeleverd.
Dit addendum 2A is net als de syllabus rekenen bedoeld voor docenten in vo en mbo, rekenco÷rdinatoren, uitgevers, (na)scholers en opleiders, toetsconstructeurs en andere ge´nteresseerden.

Rekenexamen 2A
Het rekenexamen 2A is een eenvoudiger variant van het rekenexamen 2F. Het examens is bedoeld voor leerlingen in vmbo bb, voor studenten in de mbo entreeopleiding en mbo-2. Het rekenexamen 2A is haalbaarder en maakbaarder en minder complex in vele opzichten:

  • Het aantal rekenkundige handelingen en/of de moeilijkheid van de handelingen is aangepast.
  • Het aantal stappen, de aard en de moeilijkheid van de stappen in het oplossingsproces in de opgaven zijn minder en/of eenvoudiger dan in de opgaven in het rekenexamen 2F.

Veldraadpleging
Het concept addendum 2A is via een digitale veldraadpleging voorgelegd aan docenten, rekenexperts en andere belanghebbenden.
De resultaten van deze digitale veldraadpleging worden door de commissie afgewogen en verwerkt in een volgende versie van het addendum, dat in 2016 door het College voor Toetsen en Examens zal worden vastgesteld en daarna aan de bewindslieden ter goedkeuring zal worden aangeboden.